İmişli rayon Mərkəzi kitabxanası

İmişli rayon MKS

11. Lətifəxanım Əliyeva

 Lətifəxanım Əliyeva. Tahir Əkbərov Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 32 səh.   Tahir Əkbərov həyatının müəyyən bir hissəsini qürbətdə yaşamasına baxmayaraq, bütün yardıcılılığ

12. Səadət Təhmirazqızı

Səadət Təhmirazqızı. Azad Zahid Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 32 səh.    Əsası dahi Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi bir çox görkəmli simalarye

13. Zəlimxan Yaqub

Zəlimxan Yaqub. Mənə ümid kimi bax Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 416 səh.    Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun bu kitabında müxtəllif illərdə yazdığı və bu gün dillər əzbəri olan şeirlərin

14. Latın Amerikası Romanı

Latın Amerikası Romanı   Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. Bakı: 2014. - 248 səh.   Onettinin (1909-1994) "Girdab", Sabatonun (1911-2011) "Tünel", Markesin (1928-2014) "Mənim kü

15. Təranə Vahid

Təranə Vahid Doxsan imza (Mədniyyət yazıları silsiləsi)  Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyatı Evi, 2014, 424 səh.   Kitabda yazıçı-jurnalist Təranə Vahidin son illərdə “Mədəniyyət” qəzetində &cc